Thứ Sáu , Tháng Tư 12 2024
tấm xốp pe foam

Tấm xốp Pe Foam

Tấm xốp Pe Foam

Tấm pe foam dùng để đóng bọc, chèn các sản phẩm, bảo vệ sản phẩm không bị va đập va chạm làm móp méo vỡ sản phẩm. Chúng tôi có sản xuất tấm xốp foam theo kích cỡ dài rộng, chiều dầy theo yêu cầu.

Các loại tấm xốp pe foam chúng tôi sản xuất kích thước vuông, hình chữ nhật hoặc cắt bo góc…

Công ty Thuận Thành Plastic sản xuất các loại tấm xốp pe foam theo kích cỡ yêu cầu của khách hàng.

Để có giá tốt nhất và được tư vấn về các loại tậm xốp pe foam hãy liên hệ chúng tôi.

Liên hệ các đại lý tấm xốp pe foam tại Hà Nội, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hưng Yên …

Tấm xốp pe foam 100x100x15mm
Tấm xốp pe foam 150x150x15mm
Tấm xốp pe foam 200x200x15mm
Tấm xốp pe foam 250x250x15mm
Tấm xốp pe foam 300x300x15mm
Tấm xốp pe foam 350x350x15mm
Tấm xốp pe foam 400x400x15mm
Tấm xốp pe foam 450x450x15mm
Tấm xốp pe foam 500x500x15mm
Tấm xốp pe foam 550x550x15mm
Tấm xốp pe foam 600x600x15mm
Tấm xốp pe foam 650x650x15mm
Tấm xốp pe foam 700x700x15mm
Tấm xốp pe foam 750x750x15mm
Tấm xốp pe foam 800x800x15mm
Tấm xốp pe foam 850x850x15mm
Tấm xốp pe foam 900x900x15mm
Tấm xốp pe foam 950x950x15mm
Tấm xốp pe foam 1000x1000x15mm
Tấm xốp pe foam 1050x1050x15mm
Tấm xốp pe foam 1100x1100x15mm
Tấm xốp pe foam 100x100x20mm
Tấm xốp pe foam 150x150x20mm
Tấm xốp pe foam 200x200x20mm
Tấm xốp pe foam 250x250x20mm
Tấm xốp pe foam 300x300x20mm
Tấm xốp pe foam 350x350x20mm
Tấm xốp pe foam 400x400x20mm
Tấm xốp pe foam 450x450x20mm
Tấm xốp pe foam 500x500x20mm
Tấm xốp pe foam 550x550x20mm
Tấm xốp pe foam 600x600x20mm
Tấm xốp pe foam 650x650x20mm
Tấm xốp pe foam 700x700x20mm
Tấm xốp pe foam 750x750x20mm
Tấm xốp pe foam 800x800x20mm
Tấm xốp pe foam 850x850x20mm
Tấm xốp pe foam 900x900x20mm
Tấm xốp pe foam 950x950x20mm
Tấm xốp pe foam 1000x1000x20mm
Tấm xốp pe foam 1050x1050x20mm
Tấm xốp pe foam 1100x1100x20mm
Tấm xốp pe foam 100x100x25mm
Tấm xốp pe foam 150x150x25mm
Tấm xốp pe foam 200x200x25mm
Tấm xốp pe foam 250x250x25mm
Tấm xốp pe foam 300x300x25mm
Tấm xốp pe foam 350x350x25mm
Tấm xốp pe foam 400x400x25mm
Tấm xốp pe foam 450x450x25mm
Tấm xốp pe foam 500x500x25mm
Tấm xốp pe foam 550x550x25mm
Tấm xốp pe foam 600x600x25mm
Tấm xốp pe foam 650x650x25mm
Tấm xốp pe foam 700x700x25mm
Tấm xốp pe foam 750x750x25mm
Tấm xốp pe foam 800x800x25mm
Tấm xốp pe foam 850x850x25mm
Tấm xốp pe foam 900x900x25mm
Tấm xốp pe foam 950x950x25mm
Tấm xốp pe foam 1000x1000x25mm
Tấm xốp pe foam 1050x1050x25mm
Tấm xốp pe foam 1100x1100x25mm
Tấm xốp pe foam 100x100x30mm
Tấm xốp pe foam 150x150x30mm
Tấm xốp pe foam 200x200x30mm
Tấm xốp pe foam 250x250x30mm
Tấm xốp pe foam 300x300x30mm
Tấm xốp pe foam 350x350x30mm
Tấm xốp pe foam 400x400x30mm
Tấm xốp pe foam 450x450x30mm
Tấm xốp pe foam 500x500x30mm
Tấm xốp pe foam 550x550x30mm
Tấm xốp pe foam 600x600x30mm
Tấm xốp pe foam 650x650x30mm
Tấm xốp pe foam 700x700x30mm
Tấm xốp pe foam 750x750x30mm
Tấm xốp pe foam 800x800x30mm
Tấm xốp pe foam 850x850x30mm
Tấm xốp pe foam 900x900x30mm
Tấm xốp pe foam 950x950x30mm
Tấm xốp pe foam 1000x1000x30mm
Tấm xốp pe foam 1050x1050x30mm
Tấm xốp pe foam 1100x1100x30mm
Tấm xốp pe foam 100x100x35mm
Tấm xốp pe foam 150x150x35mm
Tấm xốp pe foam 200x200x35mm
Tấm xốp pe foam 250x250x35mm
Tấm xốp pe foam 300x300x35mm
Tấm xốp pe foam 350x350x35mm
Tấm xốp pe foam 400x400x35mm
Tấm xốp pe foam 450x450x35mm
Tấm xốp pe foam 500x500x35mm
Tấm xốp pe foam 550x550x35mm
Tấm xốp pe foam 600x600x35mm
Tấm xốp pe foam 650x650x35mm
Tấm xốp pe foam 700x700x35mm
Tấm xốp pe foam 750x750x35mm
Tấm xốp pe foam 800x800x35mm
Tấm xốp pe foam 850x850x35mm
Tấm xốp pe foam 900x900x35mm
Tấm xốp pe foam 950x950x35mm
Tấm xốp pe foam 1000x1000x35mm
Tấm xốp pe foam 1050x1050x35mm
Tấm xốp pe foam 1100x1100x35mm
Tấm xốp pe foam 100x100x40mm
Tấm xốp pe foam 150x150x40mm
Tấm xốp pe foam 200x200x40mm
Tấm xốp pe foam 250x250x40mm
Tấm xốp pe foam 300x300x40mm
Tấm xốp pe foam 350x350x40mm
Tấm xốp pe foam 400x400x40mm
Tấm xốp pe foam 450x450x40mm
Tấm xốp pe foam 500x500x40mm
Tấm xốp pe foam 550x550x40mm
Tấm xốp pe foam 600x600x40mm
Tấm xốp pe foam 650x650x40mm
Tấm xốp pe foam 700x700x40mm
Tấm xốp pe foam 750x750x40mm
Tấm xốp pe foam 800x800x40mm
Tấm xốp pe foam 850x850x40mm
Tấm xốp pe foam 900x900x40mm
Tấm xốp pe foam 950x950x40mm
Tấm xốp pe foam 1000x1000x40mm
Tấm xốp pe foam 1050x1050x40mm
Tấm xốp pe foam 1100x1100x40mm
Tấm xốp pe foam 100x100x45mm
Tấm xốp pe foam 150x150x45mm
Tấm xốp pe foam 200x200x45mm
Tấm xốp pe foam 250x250x45mm
Tấm xốp pe foam 300x300x45mm
Tấm xốp pe foam 350x350x45mm
Tấm xốp pe foam 400x400x45mm
Tấm xốp pe foam 450x450x45mm
Tấm xốp pe foam 500x500x45mm
Tấm xốp pe foam 550x550x45mm
Tấm xốp pe foam 600x600x45mm
Tấm xốp pe foam 650x650x45mm
Tấm xốp pe foam 700x700x45mm
Tấm xốp pe foam 750x750x45mm
Tấm xốp pe foam 800x800x45mm
Tấm xốp pe foam 850x850x45mm
Tấm xốp pe foam 900x900x45mm
Tấm xốp pe foam 950x950x45mm
Tấm xốp pe foam 1000x1000x45mm
Tấm xốp pe foam 1050x1050x45mm
Tấm xốp pe foam 1100x1100x45mm
Tấm xốp pe foam 100x100x50mm
Tấm xốp pe foam 150x150x50mm
Tấm xốp pe foam 200x200x50mm
Tấm xốp pe foam 250x250x50mm
Tấm xốp pe foam 300x300x50mm
Tấm xốp pe foam 350x350x50mm
Tấm xốp pe foam 400x400x50mm
Tấm xốp pe foam 450x450x50mm
Tấm xốp pe foam 500x500x50mm
Tấm xốp pe foam 550x550x50mm
Tấm xốp pe foam 600x600x50mm
Tấm xốp pe foam 650x650x50mm
Tấm xốp pe foam 700x700x50mm
Tấm xốp pe foam 750x750x50mm
Tấm xốp pe foam 800x800x50mm
Tấm xốp pe foam 850x850x50mm
Tấm xốp pe foam 900x900x50mm
Tấm xốp pe foam 950x950x50mm
Tấm xốp pe foam 1000x1000x50mm
Tấm xốp pe foam 1050x1050x50mm
Tấm xốp pe foam 1100x1100x50mm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 548 2032
Zalo: 0946968866 Nhắn tin qua Facebook SMS: 098 548 2032